Anokha är IT-konsulterna vi själva skulle vilja anlita
Vi styrs av värderingar och vill alltid leverera med kvalitet

Vår vision

Anokhas vision är ett IT-samhälle som är ekologiskt och socialt hållbart och där människor får möjlighet att utvecklas, och där tekniken stöder de behov som människor, organisationer och världen har och bidrar till en positiv utveckling.

Vi vill bidra till det samhället främst genom att börja hos oss själva. Anokha vill ge alla medarbetare stor frihet och möjlighet till utveckling. Tekniskt ligger vi i framkant och verkar i vårt företagande för etik och hållbar utveckling. Dessutom vill vi påverka vår omvärld i de kundkontakter och genom det välgörenhetsengagemang vi har!

Man kan också sammanfatta vad vi vill i 5 korta punkter. Vi vill:

  • bedriva ett etiskt och hållbart (ekonomiskt, socialt, ekologiskt) företagande
  • utvecklas som människor och i våra yrkesroller
  • ha stor frihet, flexibilitet och stort inflytande för alla medarbetare
  • utveckla mjukvara som underlättar för kunden och som är precis det de vill ha
  • ha kul på jobbet

Våra värderingar

Vi är övertygade om att långsiktig miljömässig och social hållbarhet utveckling inte är en motsats till ekonomisk lönsamhet, snarare tvärt om. Därför försöker vi alltid ta etisk, social och miljömässig hänsyn. Vi arbetar även kontinuerligt för att förbättra oss inom dessa områden. Bland annat innebär detta att;

Etik. Vi har tagit ställning när det gäller vilka kunder vi arbetar med. Av etiska skäl tackar vi nej till bland annat uppdrag från kunder som arbetar med vapen, tobak eller pornografi.

Miljö. Vi alltid tar miljöhänsyn i vårt arbete, oavsett om det gäller papperskonsumtion, resor eller sopsortering. Vi väljer så miljövänliga färdmedel som möjligt och klimatkompenserar alltid flygresor dubbelt.

Socialt. Vi lämnar gärna bidrag till olika typer av välgörnade verksamhet. Hellre än att skänka chokladaskar och badhanddukar till våra kunder, ger vi stöd till plantering av kakaoträd och brunnsborrning i behövande länder.