Konsultuppdrag, helhetsåtaganden, produktutveckling...
...vi kan hjälpa dig med de flesta utvecklingsbehov!

Förstudie och verksamhetsstöd

Flera olika separata datasystem? Ingen, begränsad eller dålig integration? Otillräckliga funktioner? Anokha hjälper er att identifiera behov och möjligheter till optimering av era system. Vi erbjuder tjänster inom organisations- och affärsutveckling kopplat till behov av IT-stöd, förstudier, behovsanalyser och beställarstöd. 

Anokha har stor erfarenhet av olika verksamheter med många olika krav på IT-system. Vi vet hur viktigt det är att systemen fungerar bra, möter de krav som ställs och är lätta att använda. Vi har också erfarenhet av att effektivisera verksamheten och se möjligheter till förenkling av arbetsuppgifter och flöden. Väl anpassade och integrerade IT-system ger er tid över till kärnverksamheten och ökar nyttan av era arbetsinsatser.

Anokha hjälper till med allt från att analysera verksamheten och finna tillämpningar för system som underlättar er vardag till att se över nuvarande system och strukturer. Efter analysen kan vi agera som beställarstöd, hjälpa till med kravspecificering och dra upp riktlinjer för ert framtida IT-stöd.