Helst tillämpar vi agila utvecklingsmetoder...
...och fokuserar på kundnytta och flexibilitet

Scrum

Vår erfarenhet av olika metoder för systemutveckling visar att agila metoder är det effektivaste sättet att skapa bästa möjliga lösning till lägsta möjliga pris. Bland de agila metoder som praktiserar är Scrum den som vi trivs bäst med och har bäst erfarenhet av.

Scrum går i korthet ut på att genom att skapa tvärfunktionella team med gemensamt ansvar för hela utvecklingsprocessen, d.v.s. design, utveckling och test. Utvecklingen sker i korta cykler i nära samarbete med kunden. Arbetssättet ger mer engagerade utvecklare och beställare, samt kortare tid till en fungerande lösning.

Vi arbetar även en hel del med Kanban, som är en annan agil metod som fokuserar på att förkorta ledtider, hitta flaskhalsar och att minimera mängden pågående arbete.