Helst tillämpar vi agila utvecklingsmetoder...
...och fokuserar på kundnytta och flexibilitet

Kvalitet och Engagemang

Vi har sedan starten haft samma ledstjärnor för hur vi arbetar; kvalitet och engagemang.

Kvalitet

Definitionen på vad kvalitet innebär varierar, beroende på vem man frågar. För Anokha innebär kvalitet:

Kunniga och erfarna konsulter - Alla konsulter på Anokha har lång erfarenhet och en högskoleutbildning som grund. Det räcker naturligtvis inte, utan vi ser även till att vidareutbilda oss kontinuerligt. 

Beprövade metoder som fungerar - Vi bedriver utveckling med agila metoder. Scrum och XP är våra favoriter, men vi anpassar oss naturligtvis efter kundens önskemål. 

Engagemang

Att jobba på Anokha innebär inte enbart att leverera högkvalitativ programkod. Vi engagerar oss dessutom i våra kunder, miljön och omvärlden i övrigt.

Kundengagemang - Vi ser alltid till kundens bästa i alla sammanhang, vilket förutom att vi levererar bästa möjliga resultat inom beställda projekt även ger råd och tips där vi tror att andra lösningar än vår är att föredra. I vissa fall kan det även innebära att vi inte åtar oss uppdrag där vi tror att någon annan kan göra det bättre.